Liên hệ

  •   DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUỐC NHI
  •   Địa chỉ: Số 527Đ/8, Khu vực Bình An, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
  •   Số điện thoại: 0918 757 894
  •   Email: info@noithatgoquocnhi.com
  •   Website: http://noithatgoquocnhi.com
Phàn hồi
Họ & tên
Số điện thoại
Email
Bản đồ